Avís legal

Aquesta pàgina és informativa sobre el refugi de Son Negre.

Per a reservar el refugi complet cal posar-se en contacte a través del correu electrònic refugisonnegre@gmail.com o a través del mòbil 6 7 6 9 9 8 8 0 5. No es pot reservar de cap altra manera ni en cap altra pàgina web.  En cas que ompli el formulari de disponibilitat rebrà una resposta a través d'aquest correu electrònic o telèfon mòbil. En la conversació per correu electrònic o per telèfon se li explicarà la ubicació exacta i com formalitzar la reserva.

Pot veure més informació a  Instagram @refugisonnegre, Twitter @refugisonnegre i Facebook @refugisonnegre

En cas que formalitzi la reserva  quan arribi al refugi haurà de facilitar el DNI o passaport per a realitzar el registre de viatgers.  En cas que ho sol·liciti se li facilitarà una factura.

S'espera que tracti el refugi com si fos ca seva i  a la seva sortida el deixi així com ho ha trobat, amb bon estat de conservació. 

El refugi Son Negre és regeix per la legislació vigent en cada moment.

La persona titular de la pàgina web és I Llodra Riera amb número d'identificació 1 8 2 2 3 9 1 0 K i a efectes d'aquesta pàgina amb establiment a carretera de Son Negre Km 5,4.  (polígon 6, parcel·la 566 de Manacor)