Sostenible

El refugi de Son Negre funciona de forma sostenible:

  • Energia creada a partir del sol, amb plaques solars i sistema d'emmagatzemament per bateries de liti, amb sistema de monitoreig per determinar les hores més òptimes d'encesa de la climatització, dutxes i ús d'electrodomèstics.

  • Climatització per aerotèrmia.

  • Estufa de llenya per a l'hivern. La llenya es produeix a l'explotació agrària.

  • Sistema domòtic per parar de forma automàtic el sistema de climatització si hi ha alguna porta o finestra oberta.

  • Sistema de reciclatge d'aigües grises per utilitzar per reg.

  • Fosa d'oxidació total.

  • Ventilació creuada.

  • Ombres a l'estiu.

  • Separació de residus.